Cho 5,6 (g) Fe vào 200 (ml) dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là:

A.

4,72 (g).

B.

7,52 (g).

C.

5,28 (g).

D.

2,56 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

7,52 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...