Cho 5,58 (gam) anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu được 13,2 (gam) kết tủa 2,4,6 - tribrom anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là:

A.

7,26 (gam).

B.

9,6 (gam).

C.

19,2 (gam).

D.

28,8 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

19,2 (gam).

           C6H5NH2 + 3Br2 C6H2Br3NH2↓ + 3HBr

= 3n↓ = 3. = 0,12 (mol)

= 0,12.160 = 19,2 (gam).

Lưu ý: Do biết lượng sản phẩm kết tủa nên tính Br2 theo sản phẩm không tính theo anilin mặc dù đã biết lượng của nó.

(Ở đây nanilin dùng = = 0,06 > n↓ anilin dư).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...