Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu được 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là:

A.

 9,6 (gam).

B.

 7,26 (gam).

C.

 28,8 (gam).

D.

 19,2 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 19,2 (gam).

C6H5NH2 + 3Br2 C6H2NH2Br3 + 3HBr

Số mol 2,4,6-tribrom anilin: = 0,04 (mol).

= 0,04.3.160 = 19,2 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...