Cho 5,52 gam Na vào 200 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là.         

A.

A: 12,62 gam

B.

B: 14,04 gam

C.

C: 13,30 gam

D.

D: 11,70 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Nhận thấy: img1  img2 mrắn = img3   

Đáp án đúng là đáp án C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...