Cho 5,5 gam hỗn hợp bột gồm Al, Fe có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1, vào 300 (ml) dung dịch AgNO3 1M. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

33,95.

B.

35,2.

C.

39,35.

D.

35,39.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

35,2.

nFe = 0,05 (mol)  nAl = 0,1 (mol); nAg+ = 0,3 (mol).

Al  + 3Ag+ Al3+ + 3Ag↓

0,1 → 0,3       →       0,3

 m = 108.0,3 + 56.0,05 = 35,2 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...