Cho 5,5 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và không có khí H2 bay ra         

A.

A: 6,4

B.

B: 2,4

C.

C: 3,2

D.

D: 1,6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...