Cho 54,8 gam Ba vào 200 (ml) dung dịch CuSO4 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là:

A.

19,6 (gam).

B.

46,6 (gam).

C.

66,2 (gam).

D.

93,2 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mkết tủa = mCu(OH)2 + mBaSO4

Ta có nBaSO4 = nCu(OH)2 = nCuSO4= 0,2 mol

vậy mkết tủa = 0,2 x 217 + 0,2 x 98 = 66,2 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...