Cho 50 (ml) dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H=1;C=12;O=16; Ag=108):

A.

0,02M.

B.

0,10M.

C.

0,01M.

D.

0,20M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,20M.

Phản ứng dạng: C6H12O6 2Ag

nglucozơ = nAg = . = 0,01 (mol)

CM(glucozơ) = 0,2M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...