Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là    

A.

A: 0,20M.

B.

B: 0,01M.

C.

C: 0,10M.

D.

D: 0,02M

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Ta có: img1

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...