Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. Biết rằng khối lượng etanol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8 (g/ml). Thể tích dung dịch rượu 40° thu được là:

A.

2,30 lít.

B.

5,75 lít.

C.

63,88 lít.

D.

11,50 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,75 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...