Cho 4,58 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 2,52 lít khí (đktc) và một phần chất rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 0,672 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của crôm trong hợp kim là:

A.

4,05%.

B.

12,29%.

C.

39,73%.

D.

82,29%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

39,73%.

2Al + 2OH- + 2H2O   + 3H2↑         (1)

x                                              1,5x

2Cr + 2OH- + 2H2O   + 3H2↑        (2)

y                                               1,5y

Từ (1) và (2)   = 1,5(x + y) = = 0,1125 (mol) x + y = 0,075     (3)

Fe + 2H+ Fe2+ + H2↑         (4)

0,03                       0,03

Mà: 27x + 52y + 56.0,03 = 4,58 27x + 52y = 2,9    (5)

Giải hệ (3) và (5) x = 0,04 (mol); y = 0,035 (mol)

%mCr = .100% = 39,73%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...