Cho 4,58 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 2,52 lít khí (đktc) và một phần chất rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 0,672 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của crôm trong hợp kim là:

A.

4,05%.

B.

12,29%.

C.

39,73%.

D.

82,29%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

39,73%.

2Al + 2OH- + 2H2O   + 3H2↑         (1)

x                                              1,5x

2Cr + 2OH- + 2H2O   + 3H2↑        (2)

y                                               1,5y

Từ (1) và (2)   = 1,5(x + y) = = 0,1125 (mol) x + y = 0,075     (3)

Fe + 2H+ Fe2+ + H2↑         (4)

0,03                       0,03

Mà: 27x + 52y + 56.0,03 = 4,58 27x + 52y = 2,9    (5)

Giải hệ (3) và (5) x = 0,04 (mol); y = 0,035 (mol)

%mCr = .100% = 39,73%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...