Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A.

7,65 (gam).

B.

8,10 (gam).

C.

8,15 (gam).

D.

0,85 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8,15 (gam).

= = 0,1 (mol)

C2H5NH2 + HCl C2H5NH3Cl.

    0,1         0,1                     (mol)

mmuối =  4,5 + 0,1.36,5 = 8,15 (g).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...