Cho 4,5 gam etylamin (C2HNH2) tác dụng hết với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A.

0,85 gam.

B.

7,65 gam.

C.

8,15 gam.

D.

8,10 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp:

+ Do amin đơn chức nên ta có: img1 

+ Bảo toàn khối lượng: img2 

Hướng dẫn giải: img3 mol

Amin + HCl → Muối

BTKL: img4 (g)

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...