Cho 43,6 (gam) chất hữu cơ X mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 2 (lít) dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được 49,2 (gam) muối và 0,2 (mol) ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 (lít) dung dịch HCl 0,8M. Công thức cấu tạo của X là:

A.

C3H5(COOCH3)3.

B.

(HCOO)3C3H5.

C.

(CH3COO)2C2H4.

D.

(CH3COO)3C3H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(CH3COO)3C3H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...