Cho 43,2 (g) muối nhôm sunfat tác dụng vừa đủ với 250 (ml) dung dịch NaOH, người ta thu được 7,8 (g) kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là:

A.

1,2M.

B.

2,8M.

C.

1,2M hoặc 2,8M.

D.

2,5M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,2M hoặc 2,8M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...