Cho 4 miếng Al như nhau vào 4 dung dịch có cùng thể tích và nồng độ mol: CH3COOH, NH4Cl, HCl, NaCl. Trường hợp nào khí H2 bay ra nhiều nhất ?

A.

CH3COOH.

B.

NH4Cl.

C.

HCl.

D.

NaCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HCl.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...