Cho 4 loại tia phóng xạ α, β-, β+, γ đi qua theo phương song song với các bản của một tụ điện phẳng. Kết luận nào sau đây là sai:

A.

Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

B.

Tia bêta trừ bị lệch về phía bản dương của tụ.

C.

Tia bêta cộng bị lệch về phía bản âm của tụ.

D.

Tia gama có bước sóng lớn và khả năng xuyên thấu kém hơn tia α và tia β.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...