Cho 4 loại tia phóng xạ α, β-, β+, γ đi qua theo phương song song với các bản của một tụ điện phẳng. Kết luận nào sau đây là sai:

A.

Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

B.

Tia bêta trừ bị lệch về phía bản dương của tụ.

C.

Tia bêta cộng bị lệch về phía bản âm của tụ.

D.

Tia gama có bước sóng lớn và khả năng xuyên thấu kém hơn tia α và tia β.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...