Cho 4 điện tích X, Y, Z, W. Biết rằng X đẩy Y, Y hút Z, Z đẩy W. Chọn kết luận sai.

A.

X đẩy Z.

B.

Y hút W

C.

X hút W

D.

X, Z nhiễm điện trái dấu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(X đẩy Z) 

+ Ta thấy X đẩy Y thì X, Y cùng dấu.
+ Y hút Z vậy X, Y trái dấu với Z. suy ra X, Y phải hút Z vậy (X đẩy Z) sai và (X, Z nhiễm điện trái dấu) đúng.
+ Z đẩy W vậy Z cùng dấu với W và W trái dấu với X; Y suy ra (Y hút W), (X hút W) đúng.
+ Vậy chỉ có câu (X đẩy Z) là sai.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...