Cho 4 điện tích X, Y, Z, W. Biết rằng X đẩy Y, Y hút Z, Z đẩy W. Chọn kết luận sai.

A.

X đẩy Z.

B.

Y hút W

C.

X hút W

D.

X, Z nhiễm điện trái dấu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...