Cho 4 điện tích X, Y, Z, W. Biết rằng X đẩy Y, Y hút Z, Z đẩy W. Chọn kết luận sai.

A.

X đẩy Z.

B.

Y hút W

C.

X hút W

D.

X, Z nhiễm điện trái dấu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...