Cho 4 điện tích X, Y, Z, W. Biết rằng X đẩy Y, Y hút Z, Z đẩy W. Chọn kết luận sai.

A.

X đẩy Z.

B.

Y hút W

C.

X hút W

D.

X, Z nhiễm điện trái dấu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(X đẩy Z) 

+ Ta thấy X đẩy Y thì X, Y cùng dấu.
+ Y hút Z vậy X, Y trái dấu với Z. suy ra X, Y phải hút Z vậy (X đẩy Z) sai và (X, Z nhiễm điện trái dấu) đúng.
+ Z đẩy W vậy Z cùng dấu với W và W trái dấu với X; Y suy ra (Y hút W), (X hút W) đúng.
+ Vậy chỉ có câu (X đẩy Z) là sai.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...