cho 4 chất rắn riêng rẽ: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và Al. chỉ dùng nước có thể nhận biết được:

A.

0 chất

B.

1 chất

C.

2 chất

D.

4 chất

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...