cho 4 chất rắn riêng rẽ: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và Al. chỉ dùng nước có thể nhận biết được:

A.

0 chất

B.

1 chất

C.

2 chất

D.

4 chất

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận biết được cả 4 chất

+ tan: Na2O

+ không tan: , Al2O3, Fe2O3 và Al.

Cho NaOH vào các chất rắn không tan, nhận biết được , Al2O3: tan, Fe2O3 ; không tan, và Al: tan, tạo khí không màu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...