cho 4 chất rắn riêng rẽ: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và Al. chỉ dùng nước có thể nhận biết được:

A.

0 chất

B.

1 chất

C.

2 chất

D.

4 chất

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...