Cho 3,9g một kim loại kiềm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lít khí hidro (ở đktc). Kim loại đó là: 

A.

Mg. 

B.

Na. 

C.

K. 

D.

Li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: ViếtPTHH ta thấy: img1 Tên KL. Hướng dẫn giải: img2 mol img3 mol img4 . Vậy kim loại đó là K.

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...