Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Công thức của muối XCl3 là chất nào sau đây?

A.

FeCl3.

B.

CrCl3.

C.

BCl3.

D.

AsCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

FeCl3.

1 mol Al thay thế X trong muối  Khối lượng giảm (X − 27) g.             

 mol                                →                           4,06 g.

 0,14(X − 27) = 4,06  X = 56 (Fe).

→ Công thức muối: FeCl3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...