Cho 3,68 (gam) hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 (lít) khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

A.

101,68 (gam).

B.

101,48 (gam).

C.

97,80 (gam).

D.

88,20 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

101,48 (gam).

Theo ĐL bảo toàn nguyên tố, số mol H2SO4 tham gia phản ứng là:  

n(H2SO4) = n(H2) = 2,24/22,4 = 0,1mol 

→ m(H2SO4) = 0,1.98 = 9,8g 

Khối lượng dung dịch H2SOđã dùng: m(dd H2SO4) = m(H2SO4)/C% = 9,8/10% = 98g 

Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: 

m(dd sau) = m(dd H2SO4) + m(hh Al + Zn) - m(H2) = 98 + 3,68 - 0,1.2 = 101,48g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...