Cho 34,2 gam hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ tác dụng hoàn toàn AgNO3/NH3 dư thu được 0,216 gam bạc. Độ tinh khiết của saccarozơ là: 

A.

95%.

B.

85%.

C.

90%.

D.

99%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

99%.

nAg = 0,002 (mol).

Mantozơ 2Ag

0,001                         0,002 (mol)

 mmantozơ = 0,342 (g).

Độ tinh khiết của saccarozơ là: .100% = 99%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...