Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6 M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

CH3COOC2H5.

B.

(CH3COO)2C2H4.

C.

(CH3COO)3C3H5.

D.

C3H5(COOCH3)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(CH3COO)3C3H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...