Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: 

A.

0,746.

B.

0,448.

C.

1,792.

D.

0,672.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,672.

nCu=  = 0,05 (mol);  = 0,8.0,1 = 0,08 (mol)

nH+ = 0,08 + 2.0,02 = 0,12 (mol).

Phản ứng: 3Cu + 8H+ +   3Cu2+ + 2NO + 4H2O

So sánh số mol Cu, H+ ta suy ra H+ hết, Cu và  dư.

 nNO = nH+= .0,12 = 0,03 (mol)  VNO = 23,4.0,03 = 0,672 (lít).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...