Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: 

A.

0,746.

B.

0,448.

C.

1,792.

D.

0,672.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,672.

nCu=  = 0,05 (mol);  = 0,8.0,1 = 0,08 (mol)

nH+ = 0,08 + 2.0,02 = 0,12 (mol).

Phản ứng: 3Cu + 8H+ +   3Cu2+ + 2NO + 4H2O

So sánh số mol Cu, H+ ta suy ra H+ hết, Cu và  dư.

 nNO = nH+= .0,12 = 0,03 (mol)  VNO = 23,4.0,03 = 0,672 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...