Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

A.

10,8 và 20,4 gam.

B.

11,8 và 19,4 gam.

C.

9,8 và 21,4 gam.

D.

5,4 và 25,8 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,8 và 20,4 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...