Cho 31,2 (g) hỗn hợp bột gồm Al và Al2O3 tác dụng với dụng dịch NaOH 4M dư 10 (ml) so với lượng cần thiết, ta thu được 13,44 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là:

A.

200 ml.

B.

100 ml.

C.

110 ml.

D.

210 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

210 ml.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...