Cho 31,2 (g) hỗn hợp bột gồm Al và Al2O3 tác dụng với dụng dịch NaOH 4M dư 10 (ml) so với lượng cần thiết, ta thu được 13,44 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là:

A.

200 ml.

B.

100 ml.

C.

110 ml.

D.

210 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

210 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...