Cho 3,08g Fe vào 150 ml dung dịch AgNO3 1M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

11,88.

B.

16,20.

C.

18,20.

D.

17,96.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

16,20.

= 0,15 (mol); nFe = 0,055 mol

Fe   +    2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag   (1)

0,055     0,11          0,055        0,11 (mol)

Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag     (2)

(2) = 0,15 − 0,11 = 0,04 (mol) < 0,055 Fe2+ dư.

nAg = 0,04 (mol) m = 108.0,15 = 16,20 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...