Cho 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl được 5,96 gam muối. Thể tích N2 (đktc) sinh ra khí đốt hết hỗn hợp X là:

A.

0,224 lít.

B.

0,448 lít.

C.

0,672 lít.

D.

0,896 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,896 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...