Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit clohiđric dư được 4,15 gam các muối clorua. Số gam của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là:

A.

0,4 gam NaOH và 2,64 gam KOH.

B.

0,8 gam NaOH và 2,24 gam KOH.

C.

0,6 gam NaOH và 2,44 gam KOH.

D.

1,0 gam NaOH và 2,04 gam KOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...