Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit clohiđric dư được 4,15 gam các muối clorua. Số gam của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là:

A.

0,4 gam NaOH và 2,64 gam KOH.

B.

0,8 gam NaOH và 2,24 gam KOH.

C.

0,6 gam NaOH và 2,44 gam KOH.

D.

1,0 gam NaOH và 2,04 gam KOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,8 gam NaOH và 2,24 gam KOH.

1 mol hỗn hợp  1 mol hỗn hợp muối  Khối lượng tăng 18,5 (g).

0,06 (mol)                                                                      1,1 (g).

a = 0,02 (mol); b = 0,04 (mol).

 mNaOH = 0,8 (g); mKOH = 2,24 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...