Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit clohiđric dư được 4,15 gam các muối clorua. Số gam của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là:

A.

0,4 gam NaOH và 2,64 gam KOH.

B.

0,8 gam NaOH và 2,24 gam KOH.

C.

0,6 gam NaOH và 2,44 gam KOH.

D.

1,0 gam NaOH và 2,04 gam KOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,8 gam NaOH và 2,24 gam KOH.

1 mol hỗn hợp  1 mol hỗn hợp muối  Khối lượng tăng 18,5 (g).

0,06 (mol)                                                                      1,1 (g).

a = 0,02 (mol); b = 0,04 (mol).

 mNaOH = 0,8 (g); mKOH = 2,24 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...