Cho 3 số có tổng là 104. Biết rằng số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 4 lần số thứ ba. Số thứ ba là:

A.

8

B.

6

C.

7

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 4 lần số thứ ba. Vậy số thứ nhất gấp 8 lần số thứ ba. Vậy nếu coi số thứ ba là 1 phần thì số thứ hai là 4 phần như thế và số thứ nhất là 8 phần như thế. Số thứ ba là: 104 : (8 + 4 + 1) $ \times $ 1 = 8 Đáp số: 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...