Cho 3 hợp chất hữu cơ X, Y, Z đều chứa các nguyên tố C, H, N. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X là 45,16%, trong Y là 23,73%, trong Z là 15,05%. Biết cả X, Y, Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amon có dạng công thức R-NH3Cl. Công thức của X, Y (mạch thẳng), Z lần lượt là:

A.

CH3-NH2, C2H5-NH2, C6H5-NH2.

B.

C2H5-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-NH2.

C.

CH3-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-NH2.

D.

CH3-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, C6H5-CH2-NH2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...