Cho 3 điểm trong điện trường đều. Biết UMN = 2 (V); UNP = 3 (V); MN = 3 (cm); NP = 5 (cm). Cường độ điện trường tại các điểm M, N, P là EM, EN, EP có mối liên hệ 

A.

EM > EN.

B.

EN > EP.

C.

EM = 5EP.

D.

EM = EP.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

EM = EP.

Do điện trường đều nên EM = EN = EP.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...