Cho 3 điểm trong điện trường đều. Biết UMN = 2 (V); UNP = 3 (V); MN = 3 (cm); NP = 5 (cm). Cường độ điện trường tại các điểm M, N, P là EM, EN, EP có mối liên hệ 

A.

EM > EN.

B.

EN > EP.

C.

EM = 5EP.

D.

EM = EP.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

EM = EP.

Do điện trường đều nên EM = EN = EP.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...