Cho 3 - 4 (ml) chất lỏng X tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 1 - 2 (ml) nước, lắc đều thu được một chất lỏng trắng đục, để yên một thời gian thấy xuất hiện 2 lớp chất lỏng phân cách. Cho 4 (ml) dung dịch HCl vào và lắc mạnh lại thu được dung dịch đồng nhất. Cho tiếp vài giọt dung dịch NaOH vào lại thấy xuất hiện hai lớp chất lỏng phân cách. Chất X là:

A.

Anilin.

B.

Phenol lỏng.

C.

Lòng trắng trứng.

D.

Hồ tinh bột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Anilin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...