Cho 28,8 (g) hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 (g) chất rắn. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là:

A.

0,09 mol.

B.

0,10 mol.

C.

0,11 mol.

D.

0,12 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,10 mol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...