Cho 28,8 (g) hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 (g) chất rắn. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là:

A.

0,09 mol.

B.

0,10 mol.

C.

0,11 mol.

D.

0,12 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,10 mol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...