Cho 27 gam X (chứa C, H, O) có thể tác dụng vừa hết với 34,8 gam Ag2O trong dung dịch NH3. Thể tích O2 cần để đốt cháy chính lượng hợp chất này bằng thể tích CO2 tạo thành. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:

A.

C6H12O6.

B.

C12H22O11.

C.

CH3CH2CHO.

D.

CH3CHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C6H12O6.

Ta có số mol của Ag20 = 0.15

Theo bài ra ta có: 27 gam X (chứa C, H, O) => 27/0.15 = 180.

Kết hợp dữ kiện đề bài kết luận chất cần tìm là C6H12O6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...