Cho 27 gam X (chứa C, H, O) có thể tác dụng vừa hết với 34,8 gam Ag2O trong dung dịch NH3. Thể tích O2 cần để đốt cháy chính lượng hợp chất này bằng thể tích CO2 tạo thành. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:

A.

C6H12O6.

B.

C12H22O11.

C.

CH3CH2CHO.

D.

CH3CHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C6H12O6.

Ta có số mol của Ag20 = 0.15

Theo bài ra ta có: 27 gam X (chứa C, H, O) => 27/0.15 = 180.

Kết hợp dữ kiện đề bài kết luận chất cần tìm là C6H12O6

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...