Cho 2,7 (g) Al vào 100 (ml) dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A. Thêm dung dịch chứa 0,45 (mol) HCl vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu được bằng:

A.

0 (gam).

B.

3,9 (gam).

C.

7,8 (gam).

D.

11,7 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,9 (gam).

mkết tủa = 0,05.78 = 3,9 (gam).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...