Cho 26,7 gam hỗn hợp X gồm hai aminoaxit là NH2CH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V (ml) dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 (ml) dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

A.

500.

B.

300.

C.

200.

D.

150.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

500.

Hai aminoaxit trên là đồng phân của nhau, vậy tổng số mol 2 aminoaxit là 0,3 mol.

NH2CH2CH2COOH + NaOH  NH2­CH2CH2COONa + H2O       (1)
           x                    x                      x  (mol)

CH3CH(NH2)COOH  + NaOH  CH3CH(NH2)COONa + H2O    (2)
           y                      y                    y (mol)

Tổng số mol NaOH phản ứng ở trên là 0,3 mol.

Khi cho dung dịch Y phản ứng với HCl thì NH2CH2CH2COONa và CH3CH(NH2)COONa cũng có phản ứng:

NH2CH2CH2COONa +HCl  NH3ClCH2CH2COONa      (3)
          x                     x                     x (mol)

CH3CH(NH2)COONa + HCl  CH3CH(NH3Cl)COONa   (4)
           y                      y                   y (mol)   

Ta thấy tổng lượng HCl ở (3) và (4) bằng 0,3 mol, mà tổng lượng HCl cần dùng là 0,5 mol, do đó 0,2 mol HCl là để phản ứng với NaOH còn dư.

HCl +NaOH  NaCl +H2O    (5)
0,2      0,2 (mol)

Vậy tổng lượng NaOH cần dùng là 0,3 + 0,2 = 0,5 (mol)

Thể tích NaOH là: 0,5 : 1 = 0,5 lít = 500 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...