Cho 250 ml dung dịch HCl vừa đủ để hòa tan hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 tạo ra muối duy nhất đồng thời thu được 2,8 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

A.

2M.

B.

2,5M.

C.

0,5M.

D.

1M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1M.

2H+ CO2 + H2O

2H+  SO2 + H2O

nHCl = 2nkhí = 2. = 0,25 (mol)  CM(HCl) =  = 1M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...