Cho 250 ml dung dịch HCl vừa đủ để hòa tan hỗn hợp Na2CO3 và Na2SO3 tạo ra muối duy nhất đồng thời thu được 2,8 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

A.

2M.

B.

2,5M.

C.

0,5M.

D.

1M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1M.

2H+ CO2 + H2O

2H+  SO2 + H2O

nHCl = 2nkhí = 2. = 0,25 (mol)  CM(HCl) =  = 1M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...